T.C.
KIRIKKALE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/39 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale ili Merkez ilçesi Ovacık 1. Kısım Mahallesi 433 ada 4 parsel: Arsa niteliklidir. 156 m2 alanlıdır. Belediye, doğalgaz, elektrik ve internet hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Yolu açık, ulaşımı kolaydır. Düz bir topografyadadır. Üzerinde yapı yoktur. İmar planı içerisinde bitişik nizam 5 kat ticaret alanı olarak planlıdır. İl merkezindedir. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu, satılma oranının yüksek seviyede olduğu konumdadır. Etrafında Nur Camii, okul Cumhuriyet meydanı, bankalar, PTT vs. Kamusal alanlar vardır.
Adresi : Ovacık 1. Kısım Mahallesi 433 Ada 4 Parsel: Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 156 m2 - İmar Durumu: Yukarıda ayrıntısı yazılıdır. Kıymeti: 1.820.520,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 22/08/2024 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 19/09/2024 - 10:00

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr