T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2023/460 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/460 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, KARACALİ Mahalle/Köy, KIRIKYOLU Mevkii, 1783 Ada, 1 Parsel, Borçluya ait 356/521 hissesi satışı.
Adresi : Gündoğdu Mahallesi 1669. Sokak - Boş Arsa Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 521,00 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam Konut Alanında 3 kat Taks: 0,25 Kaks:0,75, Çekme Mesafeleri yoldan 5 m, komşu parsellerden 3 m olarak planlanmıştır.
Kıymeti : 712.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 13:58
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 13:58

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:58
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:58

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr