T.C.
KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/53 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İli Merkez İlçesi Karacalı Köyü 2710 Ada 9 Parsel: Parsel imar parselidir.İmar Planında A-5 nizam, %40 tabanlı konut alanında kalmaktadır. Ön bahçe mesafesi 5 metre, komşu parsel çekme mesafesi 3,5 metredir. Niteliği arsadır.Keşif esnasında parsel üzerinde eski bir yapı olduğu, alanının 130,0 m² olmasına rağmen 88,00 m²?si dava konusu parsel içinde kalmaktadır. Parsel, il merkezine 4,5 km uzaklıkta, konut ağırlıklı konumdadır. İyi düzeyde prim yapan bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi : Karacalı Köyü 2710 Ada 9 Parsel Merkez / Kırıkkale
Yüzölçümü : 611 m2 - İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır. Kıymeti: 1.081.500,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:17 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2024 - 11:17

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:17 - Bitiş Tarih ve Saati: 13/06/2024 - 11:17

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale ili Merkez İlçesi Karacalı Köyü 143 Ada 21 Parsel: Parsel Osman Kuyusu Mevkiinde olup, % 15-20 eğimli, sığ, kireçsiz, kahverengi toprak yapısına haiz, kuru marjinal tarım arazisidir. Vasfı tarladır. Keşif esnasında tarımsal faaliyet görülmemiştir. Köy merkezine yaklaşık 5,48 km, İl merkezine yaklaşık 11,00 km. kuş uçuşu mesafededir.
Adresi : Karacalı Köyü 143 Ada 21 Parsel Merkez / Kırıkkale
Yüzölçümü : 93.015,66 m2 - İmar Durumu: İmar planı dışındadır. - Kıymeti: 1.478.948,99 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:53 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2024 - 11:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:53 - Bitiş Tarih ve Saati: 13/06/2024 - 11:53

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr