T.C.
KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, YAYLACIK 1.KISIM Mahalle/Köy, 206 Ada, 6 Parsel, Kırıkkale ili Merkez Yaylacık 1. Kısım Mah. 206 Ada 6 Parsel: Taşınmazın tapu kayıtları ve krokileri incelenerek zemine uygulandığında bu yerlere aynen uyduğu görülmüştür. Parsel imar parselidir. A-4 ayrık nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır. TAKS: 0,40 KAKS: 1,60 yapılaşma şartlarında Hmax: 12,50 planlı konut alanındadır. Parsel alanı; 290,00 m2'dir. Tapu kayıtlarındaki ana taşınmaz niteliği arsadır. Keşif esnasında parselin boş olduğu görülmüştür. Parsel, il merkezine 1,0 km uzaklıkta olup konut ağırlıklı bir konumdadır. 330. Sokak üzerinde yer almaktadır. Valilik ve Adliye Binasına 500 metre uzaklıktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi : Kırıkkale İli Merkez Yaylacık 1. Kısım Mah. 206 Ada 6 Parsel
Yüzölçümü : 290 m2 - İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır. Kıymeti: 870.000,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 20/06/2024 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/07/2024 - 10:00

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr