T.C.
KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale ili Merkez ilçe Gürler Mah. 550 Ada 24 parsel: İmar parselidir. A-4 nizam konut alanında kalmakta olup, parsel alanı 497 m2'dir. Ana taşınmaz niteliği arsa olup, keşif esnasında üzerinde 2 adet tek katlı ev ve çeşitli ağaçlar bulunmaktadır. İl merkezine 1,5 km uzaklıkta olup, konut ağırlıklı konumdadır. 674 sokak üzerindedir. Samsun Bulvarına 300 metre uzaklıkta, belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Tek katlı evlerin kullanım alanı 60 m2 ve 90 m2'dir.
Adresi : Kırıkkale İli Merkez Gürler Mah. 550 Ada 24 Parsel
Yüzölçümü : 497 m2 - İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır. - Kıymeti: 1.196.100,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:02 - Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2024 - 10:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:02 - Bitiş Tarih ve Saati: 13/06/2024 - 10:02

(İİK m.114 ve m.126)

Kaynak: ilan.gov.tr