Örnek No:55*
T.C.
KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/78 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/78 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale ili Merkez ilçesi Doğanay Mahallesi 598 ada 6 parsel: Taşınmazın tapu kayıtları ve krokileri incelenerek zemine uygulandığında bu yerlere aynen uyduğu görülmüştür. Parselde imar uygulaması yapılmamıştır. İmar uygulaması yapıldıktan sonra; A-3 nizam 3 katlı %40 kullanımlı konut alanında kalacaktır. Parsel alanı; 403,86 m2'dir. Tapu kayıtlarındaki ana taşınmaz niteliği arsadır. Keşif esnasında parselin içinde yan parsele de basan tek katlı bir yapı bulunmaktadır. Yapının tamamı 103,00 m2 olmakla beraber dava konusu parselde kalan kısmı; 33,14 m2dir. Ayrıca diğer yan parselden tecavüzlü metruk bir yapı bulunmakla beraber bu yapının ekonomik değeri yoktur. Parsel, il merkezine 8,5 km uzaklıkta olup, orta düzeyde prim yapan bir bölgede yer almaktadır. Otogara ve Podium AVM'ye 11,00 km uzaklıktadır.

Adresi : Kırıkkale İli Merkez İlçesi 598 Ada 6 Parsel Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 403,68 m2 -
İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır.
Kıymeti: 366.591,00 TL
KDV Oranı : %10 -
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:21 - Bitiş Tarih ve Saati: 20/06/2024 - 10:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:21 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/07/2024 - 10:21

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr