T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2023/9063 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9063 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, YUVA Mahalle/Köy, 3284 Ada, 2 Parsel

Adresi : Selimözer Mahallesi Şehit Bahtiyar Ceylan Caddesi No:6 Kırıkkale Merkez
Yüzölçümü : 242,00 m²
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Ayrık nizam 3 kat Hmax:9.50m
Kıymeti : 819.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcut.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:38
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:38

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr