T.C.
KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/52 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacalı Köyü, 2861 Ada 8 Parsel: Arsa vasfındadır. 590 m2'dir. Taşınmazlar Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanabilecek bir konumdadırlar. Taşınmazların yolu açık olup ulaşım güzergahına yakın konumludurlar. Taşınmazlar düz bir topoğrafyaya sahiptir. Taşınmazların üzerinde yapı bulunmayıp boş arazi olarak kullanılmaktadır. Uygulama imar planı içerisindedir. Taşınmazlara özel ve toplu ulaşım araçları ile ulaşılabilmektedir. Taşınmazlar Cumhuriyet Meydanına, Kırıkkale Belediyesine, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne, Banka vb. resmi hizmet binalarına kuş uçuşu 4,05 km mesafede yer almaktadır. Taşınmazlara yakın konumda etrafında az katlı villa tipi mesken yapıları, Kanuni Bulvarı, Kırıkkale Fen Lisesi, Osman Gazi fen lisesi, Cami vb. kamusal alanlar yer almaktadır. Taşınmaz yapılaşmanın düşük yoğunlukta olduğu, gayrimenkul değerinin ve satılma oranının orta seviyede olduğu bir konumdadır. Ayrık nizam 3 katlı %30 inşaat taban alanı ve ön bahçe mesafesi 5 metre yan parsel çekme mesafesi 3 metre kullanımlı konut alanında kalmaktadır.
Adresi : Karacalı Mah. 2861 Ada 8 Parsel Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 590 m2 - İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır.
Kıymeti : 1.510.400,00 TL - KDV Oranı: %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:44 - Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2024 - 10:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:44 - Bitiş Tarih ve Saati: 06/06/2024 - 10:44

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacalı Köyü, 2861 Ada 9 Parsel: Arsa vasfındadır. 523 m2'dir. Taşınmazlar Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanabilecek bir konumdadırlar. Taşınmazların yolu açık olup ulaşım güzergahına yakın konumludurlar. Taşınmazlar düz bir topoğrafyaya sahiptir. Taşınmazların üzerinde yapı bulunmayıp boş arazi olarak kullanılmaktadır. Etrafı tel örgüyle çevrilidir. Uygulama imar planı içerisindedir. Taşınmazlara özel ve toplu ulaşım araçları ile ulaşılabilmektedir. Taşınmazlar Cumhuriyet Meydanına, Kırıkkale Belediyesine, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne, Banka vb. resmi hizmet binalarına kuş uçuşu 4,05 km mesafede yer almaktadır. Taşınmazlara yakın konumda etrafında az katlı villa tipi mesken yapıları, Kanuni Bulvarı, Kırıkkale Fen Lisesi, Osman Gazi fen lisesi, Cami vb. kamusal alanlar yer almaktadır. Taşınmaz yapılaşmanın düşük yoğunlukta olduğu, gayrimenkul değerinin ve satılma oranının orta seviyede olduğu bir konumdadır. Ayrık nizam 3 katlı %30 inşaat taban alanı ve ön bahçe mesafesi 5 metre yan parsel çekme mesafesi 3 metre kullanımlı konut alanında kalmaktadır.
Adresi : Karacalı 2861 Ada 9 Parsel Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 523 m2 - İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır.
Kıymeti : 1.363.880,00 TL - KDV Oranı: %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:24 - Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2024 - 11:24

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:24 - Bitiş Tarih ve Saati: 06/06/2024 - 11:24

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr