Kırıkkale Lisesi matematik öğretmeni Dr. Nevin Bilgiçli danışmanlığında Kırıkkale Lisesi öğrencisi Ekrem MusabArslan’ın  BaşaranAnadolu Lisesi öğrencisi Muhittin Ahmet Akçay ile beraber hazırladığı “Özgün Blok Şifreleme Algoritmasının Tasarımı ve Performansının   Araştırılması” isimli matamatik projesi, Tübitak 2204-A Lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında 30.000 civarı proje arasından seçilerek Ankara bölge finaline katılmaya hak kazanmıştır. Proje ekibi bölge finalinde ilimizi matematik alanında temsil edecektir.

Proje hakkında bilgi veren danışman öğretmen; “ Proje konusu  matematiğin alt dalı olan kriptoloji (şifreleme bilimi) ile ilgilidir. Şifreleme tarih boyunca güvenlik ve gizliliğin sağlanması  amacıyla kullanılmıştır. Geçmişte daha çok askeri bilginin düşman kuvvetlerden korunması için el yapımı şifreleme araçları kullanılmıştır. Makineleşme ve  bilgisayarın icadı ile birlikte şifreleme biliminin askeri alandaki önemi devam etmekle birlikte internet üzerinden yaptığımız her türlü alışveriş, e-devlet uygulamaları, e-posta gönderilmesi gibi pek çok alanda kullanıldığından günlük yaşamımızın da vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

 

Konunun önemini farkeden öğrencilerimiz, “ Kendimize ait kullanışlı ve olabildiğince güvenli olan bir blok şifreleme algoritması oluşturabilir miyiz? ” sorusundan yola çıkarak çalışmalara başlamıştır. Projenin tasarım kısmında öğrenciler öncelikle özel matematiksel diziler olan Pell, Fibonacci, Lucas dizilerini kullanarak üç farklı şifreleme fonksiyonu tanımladılar. Ardından,  düz metni rastgele uzunlukta ve rastgele sayıda bloklara bölen daha sonra her bloğu  bu üç fonksiyondan rastgele birinin kullanımıyla şifreleyen özgün bir şifreleme ve deşifreleme algoritması oluşturdular. Daha sonraPHPprogramlama dilini kullanarak algoritmanın yazılımını yaptılar. Projenin araştırma aşamasında ise  güncel bazı şifreleme algoritmaları (AES, Bcrpt, MD5, SHA256, SHA512) ile kendi oluşturduklarıözgün şifreleme algoritmasını karşılaştırarak yöntemlerinin  performansını bilimsel verilerle ortaya koydular.

Böylece oluşturdukları algoritmanın günümüzde kullanılan whatsapp benzeri mesajlaşma programları üzerinden ya da sosyal medya siteleri üzerinden güvenli mesajlaşmayı sağlayacak alternatif bir şifreleme algoritması olarak siber güvenlik alanına katkı sağlamasını hedeflendiler. Bende kendilerine projelerini bilimsel çalışma basamaklarına uygun biçimde yürütebilmeleri için rehberlik ettim” dedi.

 

Okul müdürü Basri Başat, “Ülkemizin en önemli bilimsel kurumlarından olan TÜBİTAK bu yarışmaların temel amacını, gençlerimizi düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamak olarak açıklamaktadır. Okulumuzda, kurum misyonumuzla örtüşen böylesi çalışmaların yapılmasını her zaman destekliyoruz. Bu başarılı projenin  her aşamasında öğrencilere danışmalık yapan öğretmenimiz Dr. Nevin Bilgiçli ve öğrencilerimizi kutluyor, katılacakları bölge finalinde başarılarının devamını diliyoruz” dedi.