T.C.
KESKİN İCRA DAİRESİ
2023/13 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Keskin İlçe, YONCALI Mahalle/Köy, 105 Ada, 2 Parsel, Kırıkkale İli Keskin İlçesiYonc ...
Adresi : Kırıkkale İli Keskin İlçesi Yoncalı Köyü 105 Ada 2 Parsel Keskin / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 36.208,81 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.018.191,74 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:35
Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 10:35
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 10:35

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr