1- Belediyemize tahsisli ilimiz Yenimahalle 85 ada 5 parsel üzerindeki Kırıkkale Belediyesi Bilim Parkı içerisinde bulunan Buz Pateni Pisti ile Kafeterya Yeri (Kafeterya bina inşaatı, yap-işlet-devret modeli ile projesi belediyeden alınmak koşuluyla ihaleyi alan firma tarafından yapılacak ve ihale süresi bitiminde tesis belediyeye devredilecektir.) işletmeciliğine ait aşağıda geçici teminat bedeli, aylık muhammen kira bedeli ve kira süresi belirtilen 2 adet taşınmazın işletmeciliği 2886 DİK nın 45.maddesince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

S.No Cinsi İhale Yapılacak Yerlerin Adresi Aylık muh. Kira bedeli Geç.tem. bedeli.tl Kira süresi
1 Buz Pateni Pisti ve Kafeterya Yeri Yenimahalle 85 ada 5 parsel üzerindeki Kırıkkale Belediyesi Bilim Parkı içerisi 25.000,00 9.000,00 10 yıl

2-İhale 24.05.2023 Çarşamba günü saat 10.30 Belediyemiz hizmet binası 3. Kat Encümen odasında yapılacaktır.

3-İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilecektir.

4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden  istenecek belgeler:

a)     Nüfus cüzdanının fotokopisini  ibraz etmesi

b)    Geçici Teminat makbuzunu ibraz etmesi

c)     İkametgah kaydını ibraz etmesi

d)    Katılımcı adına vekaleten ihaleye katılıyor ise katılımcı adına teklif vermeye, ihaleye katılmaya yetkili olduğuna dair noterden vekaletnameyi ibraz etmesi

e)     Şirket adına katılan, şirket müdürünün imza sirküsü veya şirket müdürü adına ihaleye katılan katılımcı ihaleye katılmaya,  teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesini ibraz etmesi

f)     Katılımcıya ait borç soruşturma belgesi

#ilangovtr Basın No ILN01826182