T.C.
KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

-

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale ili Balışeyh ilçesi Ulaklı Köyü 156 ada 55 parsel (Eski 69 parsel): Taşınmazın yöreye has tüm bitkilerin yetişmesine uygun olduğu; Yöredeki yıllık yağış miktarı, topografik yapısı, ekolojik koşulları ve açıklanan özellikler dikkate alınarak, uygun tarım teknikleri uygulandığında, Buğday, Arpa, Ayçiceği ve Salatalık, Mısır münavebesi şeklindeki tarıma uygun olduğu, nadasa yer verilmeden, taşınmazdan her yıl ürün almanın mümkün olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmaz cins, nevi ve kıymetine etki eden tüm unsurlar, ulaşım durumu, piyasa araştırması, arz-talep durumları, hisseli olup olmaması, yüzölçümü, bölgedeki konumu, değerine tesir edecek tüm objektif etkenler ile günün ekonomik koşulları, üzerinde taşınmazların alım ve satım rayiç bedelleri gibi kriterler göz önünde tutularak taşınmazın değerleme konusu gayrimenkulün kuş uçuşu olarak mahalle merkezine 2,62 km, karayoluna 11,10 km, İl merkezine 34,00 km uzaklıkta bulunduğu da göz önüne alındığında taşınmazın m2 birim fiyatında % 30 Objiektif Değer Artışı olacağı tespit edilmiştir.
Adresi : Kırıkkale İli Balişeyh İlçesi Ulaklı Köyü 156 Ada 55 Parsel (Eski 69 Parsel)
Yüzölçümü : 31.774,14 m2 - İmar Durumu: Yok - Kıymeti: 1.002.791,86 TL - KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:24 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/04/2024 - 10:24

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 10:24 - Bitiş Tarih ve Saati: 23/05/2024 - 10:24

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr