T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2023/45 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/45 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, ELDELEK Mahalle/Köy, HANIMPINARI Mevkii, 118 Ada, 12 Parsel

Adresi : Kırıkkale İli Balışeyh İlçesi Eldelek KöyüHanımpınarı Mevkii 118 Ada 12 Parsel
Yüzölçümü : 28.454,25 m2
Arsa Payı : 17/20
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 697.731,48 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:48
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:48
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:48
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:48


2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, ELDELEK Mahalle/Köy, HANIMPINARI Mevkii, 113 Ada, 98 Parsel
Adresi : Kırıkkale İli Balışeyh İlçesi Eldelek Köyü Hanımpınarı Mevkii 113 Ada 98 Parsel
Yüzölçümü : 22.138,69 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 633.839,57 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:27
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 11:27
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:27
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:27

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr