T.C.
KIRIKKALE 
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/21 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Kırıkkale ili Bahşılı ilçesi Karaahmetli Köyü 456 ada 93 parsel: Tapuda tarla vasfındadır. Tarıma elverişlilik, eğim, tuzluluk-alkalilik durumu, su tutuma kapasitesi, drenaj sorunu, erozyon problemi ve kumlu-tınlı havadar bir toprak yapısına sahip olup olmadığı, sulama imkânın olup olmadığı yönlerinden incelenmiş taşınmazın yöreye has tüm bitkilerin yetişmesine uygun, II. Sınıf Kuru Tarım Arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Yöredeki yıllık yağış miktarı taşınmazın topografik yapısı, ekolojik koşullar ve yukarıda açıklanan özellikler dikkate alınarak, uygun tarım teknikleri uygulandığında, Buğday, Arpa, Ayçiceği ve Sılajlık Mısır münavebesi şeklindeki tarıma uygun olduğu, nadasa yer verilmeden, taşınmazdan her yıl ürün almanın mümkün olduğu tespit edilmiştir. Kuş uçuşu mahalle merkezine 1,45 km, karayoluna 1,65 km, il merkezine 20,05 km uzaklıkta yer almaktadır.

İmar Durumu: Nazım ve Uygulama Pl. dışında kalmakta, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'ne tabidir.
Kıymeti: 914.974,00 TL -
KDV Oranı: %10 -
Yüzölçümü: 9.149,79 m2
Kaydındaki Şerhler: 6200 sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.
Adresi: Karaahmetli Köyü Höyükkolu Mevki 456 Ada 93 Parsel Bahşili / KIRIKKALE
Kaydındaki Şerhler: 6200 sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:13 - Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 10:13

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:13 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2024 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr