T.C.
KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/27 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale ili Bahşılı ilçesi Bahşılı Mah. 1607 ada 5 parsel: Arsa vasfında olup, arazisi hafif eğimli bir topografyayadadır. İmar planı içerisinde, yapılaşmanın az olduğu bölgede bulunmakta elektrik, su, yol gibi her tür belediye hizmetlerinden yararlanmakta, imar planında Taks 0,30 Kaks 0,90 ayrık nizam 3 kat olarak planlı, konumu Hükümet Konağına 60900 mt, Cumhuriyet meydanına 6500 mt, Adliye Binasına 6000 metre, en yakın Hastaneye 8500 metre, Otogara 8500 mt mesafede yer almaktadır. Merkeze yaklaşık 6500 mt mesafededir. Taşınmaz çevresindeki yapılaşmanın yoğun olduğu, yeni yapıların ve eski yapıların beraber bulunduğu bir konumda, Belediye hizmetlerinden yararlanması, altyapısının ikmal edilmesi, ulaşımının kolay olması, arsa vasfında olanlar şehir merkezinde ve imar planı içinde bulunması değerine etkiyen olumlu unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Parsel üzerinde yapılaşma ve zirai faaliyet bulunmamaktadır. Taşınmaz her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır.
Adresi : Bahşılı Mah. 1607 Ada 5 Parsel Bahşili / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 651 m2 
İmar Durumu: Yukarıda ayrıntısı yazılıdır.
Kıymeti: 781.200,00 TL
KDV Oranı : %10 -
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 11:48 - Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2024 - 11:48

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 11:48 - Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:48

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr