T.C.
KIRIKKALE
İCRA DAİRESİ
2023/1031 ESAS
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1031 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Kırıkkale İl, Bahşılı İlçe, BAHŞİLİ Mahalle/Köy, 1111 Ada, 2 Parsel, Satışı konu taşınmaz Kırıkkale ...

Adresi : Kırıkkale İli Bahşılı İlçesi Bahşılı Mahallesi 1111 Ada 2 Parsel Bahşili / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 537 m2
Arsa Payı : 104/179 (Borçlunun 104/179 Hissesi satılacaktır.)
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam, 4 kat Hmax =12.50 m. konut alanı
Kıymeti : 514.800,00 TL
KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:43
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:43

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 11:43
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:43

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr