T.C.
KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale ili Bahşılı ilçesi Bahşılı Mahallesi 1630 ada 4 parsel: Taşınmazın tapu kayıtları ve krokileri incelenerek zemine uygulandığında bu yerlere aynen uyduğu görülmüştür. Parsel imar parselidir. A-3 Nizam konut alanında kalmaktadır. Parsel alanı; 1.360,00 m2'dir. Tapu kayıtlarındaki ana taşınmaz niteliği arsadır. Keşif esnasında parsel boştur. Parsel, il merkezine 7,50 km ilçe merkezine 3,0 km uzaklıkta olup Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Eğimli bir topoğrafyaya sahiptir. Tarımsal bir faaliyete rastlanmamıştır. İmar durumu: Ayrık nizam 3 kat izinli, Taks: 0,30; Kaks: 0,90 konut alanlı olup 408 m2 arsadır.

Adresi : Bahşili Mahallesi 1630 Ada 4 Parsel Bahşili / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 1.360 m2 
İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır.
Kıymeti: 1.360.000,00 TL
KDV Oranı : %10 
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:01 
Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:01 
Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2024 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr