T.C.
KIRIKKALE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2023/377 Esas

KARAR NO : 2024/171
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/02/2024 tarihli ilamı ile sanık Çağlar Demirel'in mala zarar verme suçundan beraatına, kasten yaralama suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanık Yusuf Demirel'in kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraatına karar verildiği, dosyanın mağduru Sengi ve Mehmet oğlu, 01/01/2001 Afganistan doğumlu Kifayet Gula Mehmet'e gerekçeli karar tebliğ edilmek istenilmiş ise de;
Adı geçenin dosyamızda adresinin bulunmadığı, adres kayıt sisteminde kayıtlı MERNİS adresinin de bulunmadığı, kimlik bilgilerinin dahi eksik olduğu, Kırıkkale, Iğdır ve Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden sorulduğu ancak adres kaydına rastlanılmadığı, daha evvel kolluk kuvveti tarafından adres araştırması yapılmasına rağmen tespit edilemediği anlaşılmakla;
1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince gerekçeli kararın Sengi ve Mehmet oğlu, 01/01/2001 Afganistan doğumlu Kifayet Gula Mehmet'eİLANEN TEBLİĞİNE,
2-Gerekçeli karara ilişkin ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, takip eden 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine başvurarak tutanağa geçirilmek suretiyle beraat kararına karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı Kırıkkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinebaşvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde söz konusu kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/04/2024

#ilangovtr Basın No ILN02013961