T.C.
KIRIKKALE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/882 Esas

 

SAYIN BAYRAM YAVUZ

Mahkememizin 2022/882 Esas sayılı dava dosyasında dava konusu Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Hacılar/Hacıbey mah. Eğricek Mevkii 1552 ada 41 parsel sayılı taşınmazın ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işleminin yapan Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında, tüm çabalara rağmen tarafınıza dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı Bayram Yavuz arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının 03/07/2023 günü saat 10:30'da yapılacak olan Ön İnceleme duruşmasına sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01836392