İLAN
T.C.
KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/342 Esas

Dahili Davalı: Murat DEMİREL
Mahkememizin 2023/342 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Dikmen köyü, 142 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 13.06.2024 günü saat 10.10'da yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda mirasçısı olduğunuz Nezaket ÇELEBİ payına 74,09 TL kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki hafta süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02004736