İLAN
T.C.
KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/786 Esas

Dahili Davalı: Züleyha DOĞMUŞ
Dahili Davalı: Mustafa TAŞÇI
Mahkememizin 2022/786 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Ahıllı mahallesi, Koçalan mevkii, 1035 ada 10 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 09.05.2024 günü saat 10.00'da yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda adlarınıza 25,78'er TL kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki hafta süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01994807