Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yücel Karabacak, son enflasyon verilerinin ardından kamu çalışanlarının ekonomik durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TÜİK'in mayıs ayına ilişkin açıkladığı enflasyon verilerine göre, enflasyon oranı mayıs ayında %3,37 artış göstererek yıllık bazda %75,45’e ulaştı. Yılın başından bu yana enflasyon toplamda %22,72 oranında yükselmiş durumda.

Ocak ayında memur maaşlarına yapılan %15’lik artışın enflasyon karşısında eridiğini belirten Karabacak, kamu çalışanlarının alım gücünün geçtiğimiz yılın aralık ayına göre %7,72 oranında düştüğünü ifade etti. Ülkenin ekonomik durumunun iç açıcı olmadığını vurgulayan Karabacak, kamunun finans ihtiyacını azaltmak amacıyla alınan tasarruf önlemlerinin kamu çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarını olumsuz etkilediğini söyledi. Bu önlemler arasında servis hizmetlerinin kaldırılması, koruyucu giyim yardımı, fazla mesai ödemeleri ve lojman kiralarının yer aldığını belirtti.

Karabacak, yüksek enflasyon nedeniyle memur ve emekli maaşlarının erimesi ve alınan tedbirlerin mevcut hakları kısıtlaması nedeniyle kamu çalışanlarının ay sonunu getirmekte zorlandığını ifade etti. Ücret ve vergi politikalarının, gelir dağılımını sağlamak ve maaşlardaki erimeyi durdurmak için tek mekanizma olduğunu belirten Karabacak, bu mekanizmaların doğru kullanılmaması durumunda dar ve sabit gelirlilerin ekonomik yükünün daha da artacağını söyledi.

Memur ve emekliler üzerindeki bu yükü hafifletmenin yolunun, maaşlara enflasyonun üzerinde bir artış yapılmasından geçtiğini belirten Karabacak, alım gücünü korumanın ve yükseltmenin yolunun refah payından geçtiğini vurguladı. Karabacak, "Maaşlara refah payı eklenmesi, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarı ile maaşlara yansıtılması ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi yönündeki taleplerimizin karşılık bulması bu süreçte hayati bir önem taşıyor" dedi.

Çarşı ve pazarda fiyatların sürekli yükseldiğini belirten Karabacak, alım gücünü koruyacak ve memur ile emekliye nefes aldıracak uygulamalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Enflasyonun hızının kesilmesinin ve hayat pahalılığının azaltılmasının uzun bir süre alabileceğini ifade eden Karabacak, "Çalışanlara refah payı verilmeden bu sürecin atlatılamayacağının yetkililerce kabul edilmesi ve bir an önce refah payı uygulamasına dönülmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: Türk Eğitim- Sen