Talasemi 2059347

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, Talasemi ve diğer kalıtsal kan hastalıklarının önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bir bildiri yayınladı. Bildiride, ülkemizde ve dünyada Talasemi gibi kalıtsal kan hastalıklarının halk sağlığı sorunu olduğu belirtildi ve bu hastalıkların sıklığının akraba evliliklerinin fazla olması gibi faktörlerden etkilendiği vurgulandı. Ayrıca, Talasemi ve benzeri hastalıkların önemini vurgulamak adına 8 Mayıs'ın "Dünya Talasemi Günü" olarak anıldığına ve ülkemizde de Hemoglobinopati Kontrol Programı'nın uygulandığına değinildi.

Akdeniz Anemisi Talasemi Nedir Belirtileri Ve Tedavi Yontemleri Nelerdir 4185627

Bildiride ayrıca, ülkemizde kayıtlı hemoglobinopati hasta sayısının 6 bin olduğu ve taşıyıcı sayısının ise 1 milyon 600 bin olduğu bilgisi verildi. Bu hastalıkların doğum oranlarında önemli bir azalmaya neden olduğu ve evlilik öncesi taramalar sayesinde hastalık taşıyıcısı anne-baba adaylarının belirlenerek hasta bebek doğumunun engellenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Son olarak, her iki eş adayının da taşıyıcı olduğu durumlarda genetik danışmanlık ve preimplantasyon genetik gibi yöntemlerle sağlıklı bebek sahibi olunabileceği vurgulandı ve bu nedenle evlilik öncesi taramaların öneminin altı çizildi. Bu bilgilendirme ile Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, toplumun bu konuda bilinçlenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kaynak: Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü