Örnek No:55*

T.C.
GÖLBAŞI (ANKARA)İCRA DAİRESİ
2019/1212 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/1212 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Gölbaşı İlçe, Ballıkpınar Mah, 92 Ada, 1 Parsel, 34 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Tapuda "Konut - Dubleks" olarak kayıtlı olup borçluya ait "1/2 Hissesi" satılacak.

Adresi : Ballıkpınar Mah. 1653 Sok. No: 3/34 Gölbaşı/Ankara
Yüzölçümü : 300 m2
Arsa Payı : 1/44
İmar Durumu : Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nca onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında "Konut Alanı" olarak planlandığı, yapılaşma koşullarının Emsal:0.15, Hmax:6.50m olduğu bildirildi.
Kıymeti : 2.125.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Beyan:29.12.2008 tarihli Yönetim Planı (30.12.2008-16881 Yev.)
Şerh: Aile Konutudur (13.04.2016-7576 Yev.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 14:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr