Ankara Ayaş'ta 9.006 m² tarla icradan satılıktır

Örnek No:55*
 

T.C.
ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2023/3064 TLMT.
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3064 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Ankara İl, Ayaş İlçe, ORTA BEREKET Mahalle/Köy, 110 Ada, 8 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Yakın çevrede boş araziler ile üzerinde konut amaçlı yapıların bulunduğu parseller yer almaktadır. Bölge ikincil konut alanı, hobi bahçeleri olarak tercih edilmektedir. Bölgede elektrik ve su alt yapı imkanları mevcut durumdadır. Parsel alanı 9.006,55 m² olup, tarla vasfındadır. Parselde herhangi bir yapı mevcut değildir. Bu bilgiler Ankara Batı 1.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2023/574 esas 2024/315 karar sayılı ilamına konu bilirkişi raporundan alınmıştır.
Adresi : Orta Bereket Mahallesi, Köyarkası Mevkiide Yer Alan 110 Ada 8 Parsel Ayaş /Ankara
Yüzölçümü : 9.006,55 m²
İmar Durumu : 1/1000 ve 1/5000 plan kapsamında olmayıp kadastral parsel niteliğinde olduğu hususu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 11:00

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr