Ankara Haymana'da 79.055 m² tarım arazisi mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

Örnek No:55*

T.C.
HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/7 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Satışa sunulan Ankara ili, Haymana İlçesi, Kirazoğlu Mahallesi,118 ada 22 parsel sayılı Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölge; Kültür arazisi yani tarım arazisidir. Kirazoğlu Mahallesi Yerleşim alanının 5km güneyinde yer almaktadır. Haymana İlçe Merkezine yaklaşık 36 km mesafede yer almaktadır. Kıymet takdiri istenilen bu taşınmaz dikdörtgene yakın bir geometriye sahiptir. Killi Tınlı toprak yapısındadır.%2-3 eğimli bir topografyaya sahiptir. Kıymet Takdiri istenilen taşınmazın, kadastro paftasında ve mevcut zeminde yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz kuru tarım arazisidir. Üzerinde kuru tarıma uygun, buğday, arpa, yulaf, nohut, kimyon vb ürün yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Taşınmaz yüzölçümü 79055,41 m²'dir.
Adresi : Kirazoğlu Mahallesi,118 Ada 22 Parsel Sayılı Taşınmaz Haymana / ANKARA
Yüzölçümü : 79.055,41 m²
İmar Durumu :Haymana Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgi neticesinde; kıymet takdirine konu taşınmazın mücavir alan sınırları içerisinde olduğu ancak imar planı dışında kaldığı bilgisine yer verilmiştir.
Kıymeti : 869.609,51 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 11:00


2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Satışa sunulan Ankara ili, Haymana İlçesi, Kirazoğlu Mahallesi,117 ada, 9 parsel sayılı Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölge; Kültür arazisi yani tarım arazisidir. Kirazoğlu Mahallesi Yerleşim alanının 7 km güneyinde yer almaktadır. Haymana İlçe Merkezine yaklaşık 38 km mesafede yer almaktadır. Kıymet takdiri istenilen bu taşınmaz yamuk bir geometriye sahiptir. Killi Tınlı toprak yapısındadır.%2-3 eğimli bir topografyaya sahiptir. Kıymet Takdiri istenilen taşınmazın, kadastro paftasında ve mevcut zeminde yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz kuru tarım arazisidir. Üzerinde kuru tarıma uygun, buğday, arpa, yulaf, nohut, kimyon vb. ürün yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Taşınmaz tarla vasfındadır. Taşınmazın yüzölçümü 87083,33 m²'dir.
Adresi : Kirazoğlu Mahallesi, 117 Ada 9Parsel Sayılı Taşınmaz Haymana / ANKARA
Yüzölçümü : 87.083,33 m²
İmar Durumu :Haymana Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgi neticesinde; kıymet takdirine konu taşınmazın mücavir alan sınırları içerisinde olduğu ancak imar planı dışında kaldığı bilgisine yer verilmiştir.
Kıymeti : 957.916,63 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr