Ankara Sincan'da 7.759 m² tarla icradan satılıktır

Örnek No:55*
T.C.
ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2023/45236 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/45236 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/ÜCRET Mahalle/Köy, 129 Ada, 119 Parsel, Taşınmazın borçluya ait tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaza ulaşım için kadastro yolu bulunmaktadır. Taşınmaz Bağ vasıflı gayrimenkuldür, çevresi herhangi bir yapı elemanı (tel çit, duvar vs.) ile çevrili değildir, stabil yola cephe konumdadır, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgeye toplu taşım araçları bulunmaktadır.

Adresi : Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli/Ücret Mah., 129 Ada, 119 Parsel Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 7.759,22 m2
İmar Durumu : Taşınmaz Sincan Belediyesinden edinilen bilgiye göre Belediye sınırları içerisinde İmar planı dışarısında olduğu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı tespit edilmiştir.
Kıymeti : 1.240.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri mevcut olup, tüm takyidatlar tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 11:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 11:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 11:55

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr