Ankara Keçiören'de 433 m² arsa mahkemeden satılıktır

Örnek No:55*

T.C.
ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2021/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Keçiören İlçesi Bademlik Mahallesi Elmalı Sokak 36 numarada yer alan taşınmaz tapu kaydında Bademlik Mahallesi 31338 ada 9 parselde kayıtlı 433,00m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz geometrik olarak düzgün topoğrafik olarak yol kotundan arka sınıra doğru (ortalama yükseklik 3-4m) yükselen bir yapıda olduğu üzerinde herhangi bir yapı yada muhdesat olmadığı her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Bademlik Mahallesi Elmalı Sokak No:36 Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 433,00 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/05/2024 tarih ve 1370758 sayılı cevabi yazısında onaylı imar planına göre "konut alanı" olarak planlandığı yapılaşma koşullarının "ayrık nizam 4 kat taks/kaks: 0.40/1.60" olduğu parsele ait mimari proje bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 3.464.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 10:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 10:00

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr