Ankara Altındağ'da 410 m² dükkan icradan satılıktır
 

Örnek No:55*
 

T.C.
ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/20 TLMT.
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Karapürçek Mahallesi, 22610 Ada, 1 Parsel, 1. Bodrum Kat, 17 Nolu Bağımsız Bölüm nitelikli taşınmaz SATILACAKTIR. "Depolu 2.Sınıf Pide ve Kebap Salonu" nitelikli ve ana yapıda 1.bodrum+2.bodrum katta yer almaktadır. Projesinde; 1.bodrum katında tek hacimli + 2wc, 2.bodrum katta bağlantı merdiveni ile inilen depo bölümünden oluşmaktadır. Faydalı Net kullanım alanı; 1.bodrum kat262m2 +2.bodrum kat122m2 olmak üzere Toplam 384m2, Brüt kullanım alanı 1.bodrum 280m2+2.bodrum 130m2 olmak üzere Toplam 410m2'dir. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Karapürçek Mah., 302 Sokak, Muammer Doğancı Apt. No:60A Altındağ/Ankara
Yüzölçümü : 1.100 m²
Arsa Payı : 160/1100
İmar Durumu : Taşınmazın Altındağ Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, Konut Alanı, Ayrık Nizam, Kat Adedi:4 kat, TAKS=0.35, KAKS=1.40 çekme mesafeleri; yollardan 7m., komşu parsellerden 4m. olarak yapılaşma koşulları belirlendiği, Karapürçek Kuzeydoğu Kent Girişi Koridoru Islah İmar Planı Notlarına tabi olduğu tespit edilmiştir. (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur)
Kıymeti : 3.800.000,00 TL
KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Bakırköy 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 2023/339 Esas sayılı dosyasından; 21/09/2023 tarih ve 58365 yevmiye ile "Davalıdır" beyanı ve 08/02/2024 Tarih 7466 Yevmiye numaralı ihtiyati haciz şerhi bulunmakta olup; Bakırköy 17. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nin 2024/43 Esas sayılı dosyasına yazılan 21/02/2024 tarih ve 2023/339 esas sayılı "Mahkememizde görülen davanın taşınmazın aynına ilişkin olmadığı, tasarrufun iptaline ilişkin olduğu, Mahkememizce ilgili dava dosyasında verilmiş ihtiyati tedbir kararı olmadığı, 30/01/2024 tarihli ara karar ile ihtiyati haciz kararı verildiği, 05/02/2024 tarihinde teminat şartının yerine getirildiği, kararın halen yürürlükte olduğu, Mahkememizce verilen ihtiyati haciz kararının ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icrai satışına engel olmadığı, kararın niteliği ve hukuki statüsüne göre anılan takipte gözetilmesi gerektiği değerlendirilmektedir." şeklindeki yazısı dosyamızda mevcuttur. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri :

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 11:56

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:56

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr