Ankara Çankaya'da 3+1 daire mahkemeden satılıktır

Örnek No:55*
T.C.
ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2024/96 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI


Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/96 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri :Ankara ili, Çankaya İlçesi Büyükesat Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi 97 numarada yer alan 6 nolu taşınmaz tapu kaydında, Büyükesat Mahallesi 5508 ada, 12 parsel786,00m² yüzölçümlü, 20/250 arsa paylı zemin kat 6 nolu mesken vasıflı taşınmazın bulunduğu bina, ayrık nizamda betonarme yapı tarzında inşa edildiği, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, fiili durumda meskenin kullanım amacına uygun olarak tadilat yapıldığı, salon 3 oda, wc, mutfak, antre ve 2 balkondan oluştuğu, ısınmanın kombi ile sağlandığı, fotoğraf stüdyosu olarak kullanıldığı, yerinde yapılan ölçümde net kullanım alanı 95,81m², 2 balkonun toplam alanı ise 9,00 m² olduğu bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ileaçık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Büyükesat Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:97/6Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 786,00 m2
Arsa Payı : 20/250
İmar Durumu :Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün19/03/2024 tarih ve 1015109 sayılı cevabi yazılarında 23331 nolu kesin parselasyon planlı ile oluşturulduğu, ayrık nizam 3 katlı konut alanında kaldığı, parselin cephe aldığı yolda planlı alanlar imar yönetmeliği 19.f1 maddesine göre ticaret kullanımına yönelik uygulama yapılabileceği hususları tespit edilmiştir.
Kıymeti : 3.900.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:-Tapu Kaydındaki Gibi Olup,
- Plan Gereğince 50m² Yola Gidecektir-13/09/1979 Tarih 6424 Yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:16
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 10:16

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr