Ankara Polatlı'da 2.870.741 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

Örnek No:55*

T.C.
POLATLI İCRA DAİRESİ
2019/17 TLMT.
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/17 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazlarının cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
“Ankara İli, Polatlı İlçesi, Sarıoba Mahallesi, Sorudak Mevkii, 293 Ada, 36 Parselde Kaim, 2.870.741,67 m² Yüzölçümlü ve Tarla Nitelikli Taşınmazın, Satılarak Paraya Çevrilecek Olan 5/64 Pay/Paydasının;
Özellikleri:
Polatlı İlçesi, Sarıoba Mahallesinde yer almakta olup 2.870.741,67 m² yüzölçümünde tarla vasfında arazidir. Taşınmaz asfalt köy yolu cephelidir. Taşınmazın yaklaşık % 70’i tarım faaliyeti yapmaya uygun olmadığı görülmüş olup kalan %30’unda fiilen tarım faaliyeti yapılmaktadır. Taşınmazın tarıma elverişli kısmının toprak yapısı kumlu tınlıdır. Taşınmaz herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmamış vaziyettedir. Parsel üzerinde;
1-330 m² taban alanlı yığma kargir depo,
2-90 m² taban alanlı yığma kargir baraka,
3-76 m² taban alanlı 2 katlı yığma kargir ev,
4-50 m² taban alanlı tek katlı yığma kargir ev,
5-230 m² taban alanlı sundurma,
6-200 m² taban alanlı, tek katlı yığma kargir ahır,
7-150 m² taban alanlı , tek katlı yığma kargir depo,
8-100 m² taban alanlı tek katlı yığma kargir depo,
9-110 m² taban alanlı tek katlı yığma kargir depo,
10- 130 m² taban alanlı tek katlı yığma kargir depo,
11- 140 m² taban alanlı 2 katlı yığma kargir ev,
12- 70 m² taban alanlı tek katlı yığma kargir ev,
13- 380 m² taban alanlı tek katlı kerpiç depo olduğu tespit edilmiştir.
Tapu kaydında yapılan incelemede 28.04.2023 tarih 19417 yevmiye numarası ile krokide gösterilen 6,7 ve 12 numara ile gösterilen yapıların Mustafa Yargıç' a ait olduğu, 1,3,4 ve 11 nolu yapıların Adem Yargıç' a ait olduğu belirtilmiştir.
(ÖNEMLİ HUSUS: İhale Alıcısı Gerçek Veyahut Tüzel Kişi, Yalnızca Yukarıda Yazılı 2, 5, 8, 9 ve 10 No’lu Taşınmazlarda Pay/Paydası Oranında Hak Sahibi Olacaktır. İhaleye Katılım Sağlayan Her Gerçek ve Tüzel Kişilik İş Bu Durumu ve Bundan Doğan/Doğacak Sorumlulukları Peşinen Kabul Etmiş ve Satışı Düzenleyen İcra Müdürlüğü ve Satış Memurunu İbra Etmiş Sayılırlar.)
Yüzölçümü : 2.870.741,67 m²
Arsa Payı : 5/64
İmar Durumu Müdürlüğümüz dosyasındaki 07/03/2023 keşif tarihli bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmamış vaziyettedir.
Kıymeti : 1.813.154,95 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler :
*Beyanlar Hanesinde; Hisse Hatası Vardır. (01/12/2010 Tarihli Tutanak Sarıoba 2490 Parsel Dosyasındadır.) *Beyanlar Hanesinde; Bölge İçin Tespit Edilen Dağıtım Normundan Daha Küçük Parçalara Hükmen ve Rızaen Bölünemez. *Beyanlar Hanesinde; 23/10/2017 Tarih 16820 Yevmiyeli İntikal İşleminde İbrahim Gürsöy' un Veraset İlişiği kesilmemiştir. *Beyanlar Hanesinde; Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Olup Karar İnfaz Edilememiştir. Polatlı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14/06/2005 Sayı: 2003/051 Esas 2005/246 Karar (Mahkeme İle Gerekli Yazışma Yapılmış Olup Dosyamızda Satışa Engel Bir Husus Olmadığına Dair Cevap Yazısı Mevcuttur.) *Beyanlar Hanesinde; Eda Yüksel Veraset ve İntikal İlişiği Kesilmiştir. *Beyanlar Hanesinde; 18/12/2020 Tarih 27547 Yevmiye İle Yapılan İntikal İşleminde Cemal Yükse' in Veraset Vergi İlişiği Kesilmemiştir. *Beyanlar Hanesinde; Yıldırım Beyazıt Yargıç' ın Vergi İntikal İlişiği Kesilmiştir. *Beyanlar Hanesinde; Gülsüm Koçak'ın Veraset ve İntikal Vergi İlişiği Kesilmiştir. *Beyanlar Hanesinde; Krokide A ile Gösterilen 300,00 m²'lik Kargir Depo ve B İle Gösterilen 140,00 m²'lik Kargir Ev Mustafa Murat Yargıç' a Aittir. *Beyanlar Hanesinde; 3194 Sayılı Kanunun Geçici 16. Madde Gereğince Yapı Kayıt Belgesi Tarih=08/04/2023-N534Y2AP-03.01.2019 B1RRCZDZ 03.01.2019-PZAJN8YC-03.01.2019-GDY3TER7 Belirtme=Krokide C İle Gösterilen 284,96 m²'lik 2 Katlı Kargir Ev, D İle Gösterilen 50.00 m²'lik Kargir Ev, E İle Gösterilen 160 m²'lik 2 Katlı Kargir Ev Ve F İle Gösterilen 300.00 m²'lik Kargir Depo Adem Yargıç' a Aittir. Not=3194 Sayılı Kanunun Geçici 16 Madde Gereğince(Yapı Kayıt Belgesi Tarih=01.01.2019-B75SA4P5-01.01.2019-545JATUB. Belirtme=Krokide A İle Gösterilen 300.00 m² Lik Kargir Depo Ve B İle Gösterilen 140.00 m²'lik Kargir Ev Mustafa Murat Yargıç' a Aittir. *Beyanlar Hanesinde; Polatlı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/01/2013 Tarih 2011/345 Esas, 2013/31 Karar Sayılı Yazısına İstinaden Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Vardır.*Ayrıca Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:15
Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 11:15
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 11:15


2 NO'LU TAŞINMAZIN
“Ankara İli, Polatlı İlçesi, Sarıoba Mahallesi, Sorudak Mevkii, 293 Ada, 36 Parselde Kaim, 2.870.741,67 m² Yüzölçümlü ve Tarla Nitelikli Taşınmazın, Satılarak Paraya Çevrilecek Olan 1/3072 Pay/Paydasının;
Özellikleri:
Polatlı İlçesi, Sarıoba Mahallesinde yer almakta olup 2.870.741,67 m² yüzölçümünde tarla vasfında arazidir. Taşınmaz asfalt köy yolu cephelidir. Taşınmazın yaklaşık % 70’i tarım faaliyeti yapmaya uygun olmadığı görülmüş olup kalan %30’unda fiilen tarım faaliyeti yapılmaktadır. Taşınmazın tarıma elverişli kısmının toprak yapısı kumlu tınlıdır. Taşınmaz herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmamış vaziyettedir. Parsel üzerinde;
1-330 m² taban alanlı yığma kargir depo,
2-90 m² taban alanlı yığma kargir baraka,
3-76 m² taban alanlı 2 katlı yığma kargir ev,
4-50 m² taban alanlı tek katlı yığma kargir ev,
5-230 m² taban alanlı sundurma,
6-200 m² taban alanlı, tek katlı yığma kargir ahır,
7-150 m² taban alanlı , tek katlı yığma kargir depo,
8-100 m² taban alanlı tek katlı yığma kargir depo,
9-110 m² taban alanlı tek katlı yığma kargir depo,
10- 130 m² taban alanlı tek katlı yığma kardir depo,
11- 140 m² taban alanlı 2 katlı yığma kargir ev,
12- 70 m² taban alanlı tek katlı yığma kargir ev,
13- 380 m² taban alanlı tek katlı kerpiç depo olduğu tespit edilmiştir.
Tapu kaydında yapılan incelemede 28.04.2023 tarih 19417 yevmiye numarası ile krokide gösterilen 6,7 ve 12 numara ile gösterilen yapıların Mustafa Yargıç' a ait olduğu, 1,3,4 ve 11 nolu yapıların Adem Yargıç' a ait olduğu belirtilmiştir.
(ÖNEMLİ HUSUS: İhale Alıcısı Gerçek Veyahut Tüzel Kişi, Yalnızca Yukarıda Yazılı 2, 5, 8, 9 ve 10 No’lu Taşınmazlarda Pay/Paydası Oranında Hak Sahibi Olacaktır. İhaleye Katılım Sağlayan Her Gerçek ve Tüzel Kişilik İş Bu Durumu ve Bundan Doğan/Doğacak Sorumlulukları Peşinen Kabul Etmiş ve Satışı Düzenleyen İcra Müdürlüğü ve Satış Memurunu İbra Etmiş Sayılırlar.)
Yüzölçümü : 2.870.741,67 m²
Arsa Payı : 1/3072
İmar Durumu Müdürlüğümüz dosyasındaki 07/03/2023 keşif tarihli bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmamış vaziyettedir.
Kıymeti : 7.554,81 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler :
*Beyanlar Hanesinde; Hisse Hatası Vardır. (01/12/2010 Tarihli Tutanak Sarıoba 2490 Parsel Dosyasındadır.) *Beyanlar Hanesinde; Bölge İçin Tespit Edilen Dağıtım Normundan Daha Küçük Parçalara Hükmen ve Rızaen Bölünemez. *Beyanlar Hanesinde; 23/10/2017 Tarih 16820 Yevmiyeli İntikal İşleminde İbrahim Gürsöy' un Veraset İlişiği kesilmemiştir. *Beyanlar Hanesinde; Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Olup Karar İnfaz Edilememiştir. Polatlı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14/06/2005 Sayı: 2003/051 Esas 2005/246 Karar (Mahkeme İle Gerekli Yazışma Yapılmış Olup Dosyamızda Satışa Engel Bir Husus Olmadığına Dair Cevap Yazısı Mevcuttur.) *Beyanlar Hanesinde; Eda Yüksel Veraset ve İntikal İlişiği Kesilmiştir. *Beyanlar Hanesinde; 18/12/2020 Tarih 27547 Yevmiye İle Yapılan İntikal İşleminde Cemal Yükse'in Veraset Vergi İlişiği Kesilmemiştir. *Beyanlar Hanesinde; Yıldırım Beyazıt Yargıç'ın Vergi İntikal İlişiği Kesilmiştir. *Beyanlar Hanesinde; Gülsüm Koçak'ın Veraset ve İntikal Vergi İlişiği Kesilmiştir. *Beyanlar Hanesinde; Krokide A ile Gösterilen 300,00 m²'lik Kargir Depo ve B İle Gösterilen 140,00 m²'lik Kargir Ev Mustafa Murat Yargıç' a Aittir. *Beyanlar Hanesinde; 3194 Sayılı Kanunun Geçici 16. Madde Gereğince Yapı Kayıt Belgesi Tarih=08/04/2023-N534Y2AP-03.01.2019 B1RRCZDZ 03.01.2019-PZAJN8YC-03.01.2019-GDY3TER7 Belirtme=Krokide C İle Gösterilen 284,96 m²'lik 2 Katlı Kargir Ev, D İle Gösterilen 50.00 m²'lik Kargir Ev, E İle Gösterilen 160 m²'lik 2 Katlı Kargir Ev Ve F İle Gösterilen 300.00 m²'lik Kargir Depo Adem Yargıç'a Aittir. Not=3194 Sayılı Kanunun Geçici 16 Madde Gereğince(Yapı Kayıt Belgesi Tarih=01.01.2019-B75SA4P5-01.01.2019-545JATUB. Belirtme=Krokide A İle Gösterilen 300.00 m² Lik Kargir Depo Ve B İle Gösterilen 140.00 m²'lik Kargir Ev Mustafa Murat Yargıç' a Aittir. *Ayrıca Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr