Örnek No:55*

T.C.
ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2023/198 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/198 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Çankaya İlçesi Çiğdem Mahallesi 1545. Cadde üzerinde yer alan taşınmaz tapu kaydında Karakusunlar Mahallesi 29322 ada 16 parselde kayıtlı 2.519,21m² yüzölçümlü dikdörtgene benzer çok kenarlı yamuk arsa vasfında olduğu arsa üzerinde Reault-Dacia Cihan Otomotiv 'e ait olduğu düşünülen araçlar bulunduğu belediyenin tüm hizmetlerinden yararlandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ileaçık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 08/09/2023 TARİH 2023/1262 ESAS 2023/1275 KARAR SAYILI İLAMI İLE KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.

Adresi : Çiğdem Mahallesi 1545. Cadde Üzerinde Yer Alan Arsa Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 2.519,21 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2024 tarih ve 970424 sayılı cevabi yazılarında Belediye Encümeninin 03/02/2015 tarih 0776.13 sayılı kararı ile kabul edilen Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 26/03/2015 tarih 946 sayılı kararıyla onaylanan 81236 nolu parselasyon planı ile oluşturulduğu kullanımının Kentsel Servis Alanı yapılaşma koşullarının E:1.00 Yençok:24 kat olduğu parselin henüz yapı ruhsatı almadığı üzerinde yapılaşmanın bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 125.960.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi Olup,
YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ VE BAKANLAR KURULU SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMLERİ YASAKLANMIŞTIR - 19/08/2009 TARİH 12611 YEVMİYE
KİRA ŞERHİ: 11/10/1983 TARİHLİ SÖZLEŞME GEREĞİNCE TÜRKİYE YAĞ VE MAMULATI AŞ LEHİNE SENELİĞİ 6000000 TL SINDAN 20 YIL MÜDDETLE - 30/10/1984 TARİH 5144 YEVMİYE
İPOTEK ŞERHİ: ALACAKLISI UZAY GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ BORÇLUSU HACIBEYLİ GIDA MADDELERİ TİC. LTD. ŞTİ. - 28/07/1993 TARİH 6816 VE 6817 YEVMİYE
İNTİFA HAKKI VARDIR - MURAT POLAT - 15/07/2014 TARİH 39686 YEVMİYE İLE 26/11/2014 TARİH 68907 YEVMİYE

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 14:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 14:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr