Örnek No:55*

T.C.
BALA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/1 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Ankara İl, Bala İlçe, KESİKKÖPRÜ Mahallesi, Eğilmez Kale Mevkii, 7258 Ada, 8 Parsel imarsız kadastro parselinin zemine aynen uyduğu ve çevre araziler ile aynı özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu olan parsel tarla vasıflı taşınmaz olup sulanabilir tarım arazisi niteliğindedir. Keşif tarihinde yapılan tespitler neticesinde parselin üzerinde tarımsal faaliyetler yürütüldüğü, keşif esnasında nadas durumunda olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu olan bu taşınmazın mahalle merkezine yaklaşık 0,48 km ve yola cepheli olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 22.630,91 m²
İmar Durumu :Kadastro Parseli
Kıymeti : 2.489.400,10 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı kanunun 22 maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmalarına tabidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:14
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 14:14

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 14:14
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 14:14

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr