Ankara Çankaya'da 1.481 m² arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

Örnek No:55*
T.C.
ANKARA (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU

Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2024/105 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
 

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/105 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kırkkonaklar Mahallesi, 358. Sokakta 41 kapı numaralı Sena Apartmanı bitişiğinde, 358. Sokağa cepheli taşınmaz tapu kaydında Kırkkonaklar Mahallesi 27394 ada 11 parsele kain 1.481,00m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın imar uygulamasının yapıldığı, imar yollarının açıldığı, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, arsa içerisinde muhtelif cins ve yaşta ağaçların bulunduğu, Güneydoğusundan Sena Apartmanına, Güneybatısından 358. Sokağa, Kuzeybatısından komşu imar parseline cepheli olduğu, Kuzeydoğusunda Bademlidere Rekreasyon alanının olduğu, bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Kırkkonaklar Mah. 358. Sokak41 Numaralı Sena Apartmanı Bitişiğindeki Arsa Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 1.481,00 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10/05/2024 tarih ve 1050255 sayılı yazısında 81035/1 nolu parselasyon planı kapsamında oluşturulduğu, kullanım kararı konut, yapılaşma koşulları TAKS:0.35, KAKS:1.40, ayrık nizam 4 kat olarak belirlendiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 26.010.757,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 14:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kırkkonaklar Mahallesi, 316.Caddede 40 kapı numaralı B.A.N. Özmen Apartmanı bitişiğinde, 316. Ve 345. Sokaklara cepheli taşınmaz tapu kaydında Kırkkonaklar Mahallesi 27408 ada 2 parsele kain 802,00m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın imar uygulamasının yapıldığı, imar yollarının açıldığı, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, arsa içerisinde muhtelif cins ve yaşta ağaçların bulunduğu, Kuzeybatısından 316. Caddeye, Güneydoğusundan 345. Sokağa, Güneybatısından B.A.N. Özmen Apartmanına, Kuzeydoğusundan komşu imar parseline cepheli olduğu, bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Kırkkonaklar Mah. 316. Cadde40 Kapı Numaralı B.A.N. Özmen Apartmanı Bitişiğindeki 316 Ve 345. Sokaklara Cepheli Arsa Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 802,00 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10/05/2024 tarih ve 1050255 sayılı yazısında 81035/1 nolu parselasyon planı kapsamında, kullanım kararı konut, yapılaşma koşulları TAKS:0.35, KAKS:1.40, ayrık nizam 4 kat olarak belirlendiği, 802m² senet alanlı imarın 27408 ada 2 sayılı parselinin 30m²sinin kamulaştırılacak alan olarak ayrıldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 14.010.666,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr