Örnek No:55*

T.C.
ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2022/59 TLMT.
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/59 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Bağlum Mahallesi, 91731 Ada, 1 Parsel, Arsa Nitelikli Taşınmaz Satılacaktır. Ana Taşınmaz Özellikleri :91731 ada 1 parsel nolu taşınmaz kuşbakışı Keçiören İlçe Merkezi'nin yaklaşık 9,50 km. kuzeybatısında yer almaktadır. 91731 ada 1 parsel nolu taşınmaz 1.268,00 m2 yüzölçümlü ARSA vasfındadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı ve yapılaşma bulunmamakta olup doğal bitki örtüsü kaplıdır.Taşınmazın bulunduğu bölgede boş parseller, hobi bahçeleriyer almaktadır.Bölgede teknik altyapı bulunmamaktadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Hisar Mahallesi (Tapuda Bağlum Mahallesi), 91731 Ada 1 Parsel, Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 1.268 m²
İmar Durumu :Keçiören Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 91731 ada 1 parsel; Ayrık nizam 2 kat, Taks:0,25, Kaks:0,50 konut alanı yapılaşma koşullarına sahip olup, Keçiören Belediyesi Harita Birimi ile yapılan görüşmede bölgede parselasyon çalışmasının bulunduğu, çalışmanın devam ettiği ve henüz askıya çıkartılmadığı, parselasyon çalışması bittikten sonra taşınmazın konumunun, yüzölçümünün ve imar planının net kazanacağı belirtilmiş olup hali hazırda parselasyonun devam etmesi nedeni ile bölgeye çap, ruhsat verilmediği öğrenilmiştir.
Kıymeti : 2.536.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri :

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:52

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 13:52


2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Bağlum Mahallesi, 91731 Ada, 2 Parsel, Arsa Nitelikli Taşınmaz Satılacaktır. Ana Taşınmaz Özellikleri:91731 ada 2 parsel nolu taşınmaz kuşbakışı Keçiören İlçe Merkezi'nin yaklaşık 9,50 km. kuzeybatısında yer almaktadır. 91731 ada 2 parsel nolu taşınmaz 1.268,00 m2 yüzölçümlü ARSA vasfındadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı ve yapılaşma bulunmamakta olup doğal bitki örtüsü kaplıdır. Taşınmazın bulunduğu bölgede boş parseller, hobi bahçeleri yer almaktadır. Bölgede teknik altyapı bulunmamaktadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Hisar Mahallesi (Tapuda Bağlum Mahallesi), 91731 Ada 2 Parsel, Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 1.268 m²
İmar Durumu :Keçiören Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 91731 ada 2 parsel; Ayrık nizam 2 kat, Taks:0,25, Kaks:0,50 konut alanı yapılaşma koşullarına sahip olup, Keçiören Belediyesi Harita Birimi ile yapılan görüşmede bölgede parselasyon çalışmasının bulunduğu, çalışmanın devam ettiği ve henüz askıya çıkartılmadığı, parselasyon çalışması bittikten sonra taşınmazın konumunun, yüzölçümünün ve imar planının net kazanacağı belirtilmiş olup hali hazırda parselasyonun devam etmesi nedeni ile bölgeye çap, ruhsat verilmediği öğrenilmiştir.
Kıymeti : 2.536.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri :

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 14:03
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:03

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 14:03
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 14:03


3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Bağlum Mahallesi, 91731 Ada, 3 Parsel, Arsa Nitelikli Taşınmaz Satılacaktır. Ana Taşınmaz Özellikleri :91731 ada 3 parsel nolu taşınmaz kuşbakışı Keçiören İlçe Merkezi'nin yaklaşık 9,50 km. kuzeybatısında yer almaktadır. 91731 ada 3 parsel nolu taşınmaz 1.268,00 m2 yüzölçümlü ARSA vasfındadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı ve yapılaşma bulunmamakta olup doğal bitki örtüsü kaplıdır. Taşınmazın bulunduğu bölgede boş parseller, hobi bahçeleri yer almaktadır. Bölgede teknik altyapı bulunmamaktadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Hisar Mahallesi (Tapuda Bağlum Mahallesi), 91731 Ada 3 Parsel, Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 1.268 m²
İmar Durumu :Keçiören Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 91731 ada 3 parsel; Ayrık nizam 2 kat, Taks:0,25, Kaks:0,50 konut alanı yapılaşma koşullarına sahip olup, Keçiören Belediyesi Harita Birimi ile yapılan görüşmede bölgede parselasyon çalışmasının bulunduğu, çalışmanın devam ettiği ve henüz askıya çıkartılmadığı, parselasyon çalışması bittikten sonra taşınmazın konumunun, yüzölçümünün ve imar planının net kazanacağı belirtilmiş olup hali hazırda parselasyonun devam etmesi nedeni ile bölgeye çap, ruhsat verilmediği öğrenilmiştir.
Kıymeti : 2.536.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri :

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 14:13
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:13

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 14:13
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 14:13

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr