Ankara Kahramankazan'da 10.954 m² tarla mahkemeden satılıktır

Örnek No:55*
T.C.
KAHRAMANKAZAN (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU

2024/16 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Ankara İl, Kahramankazan İlçe, UÇARI Mahalle/Köy, Tozlukıran Mevkii, 110 Ada, 24 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla niteliğindedir. Dava konusu taşınmazın, killi-kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olduğu, halihazırda hububat ekili olduğu, %1-2 meyilli bir alana sahip olduğu, üzerinde müştemilat bulunmadığı, 2.sınıf kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu, yerleşim yerine yakın olduğu ulaşımının kolay olduğu görülmüştür. İl ve İlçe merkezine orta derecede yakın konumdadır. Kadastro yoluna cephesi olmadığı. Dava konusu taşınmazın Büyükşehir sınırları içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 10.954,68 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Parselin bulunduğu bölgeye ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 1.205.014,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazıldığı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr