T.C.
ANKARA 8. GENEL İCRA DAİRESİ
2023/82517 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/82517 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

5.011.346,57

100
Adet

Taşınır

100 Adet Bozkurtlar Harfiyat Loj. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. pay senedi Şirketin dosyadaki mevcut belgelere göre 2023 yılındaki aktif pasif bulunmadığından 2022 yılı kayıtlarına göre; kısa ve uzun vadeli -18.753.305,74 TL tutarındaki tüm borçlarına karşılık olarak piyasada değeri bilinmeyecek şekilde kayıtlarda görünen 23.006.186,45 TL tutarında taşıtları mevcuttur. Aktif toplamının 23.764.652,31 TL olduğu, Borç toplamının 18.753.305,74 TL olduğu, şirketin değerinin 5.011.346,57 TL olduğu anlaşılmıştır. Şirketin dosyadaki mevcut belgelere göre 2023 yılındaki aktif pasif bulunmadığından 2022 yılı kayıtlarına göre; beheri 50.000 TL den 100 paydan oluşan 5.000.000,00 TL lik sermayesinin pay değeri yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde 50.113,47 TL olduğu kanaatine varılmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 11:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 11:20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 11:20

(İİK m.114/4)

Kaynak: ilan.gov.tr