T.C.
KIRIKKALEİCRA DAİRESİ
2023/59 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/59 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, KIZILIRMAK Mahalle/Köy, 5145 Ada, 9 Parsel, Satışa konu taşınmaz Arsa niteliğindedir.
Yüzölçümü : 825,00 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Katlı Konut alanı olarak planlıdır.
Kıymeti : 990.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02011156