Meydanlarda bol vaatler savuran,

Vatandaşın boş sözlerle kandıran,

Yemin, Billâh edip, oyların alanı,

İş bitince, hiç görmedim nerdeler,

Yağmur gibi zamları yağdırdılar,

Bunun, sebebi, Emekliler dediler,

Suçsuz garibana, suçu yüklediler,

İş bitince, hiç görmedim nerdeler,

Sorunlar büyürken dertler artıyor,

Yoksul garibanın gülmüyor yüzü,

Fakir, fakir zengin, zengin oluyor,

İş bitince, hiç görmedim nerdeler,

Doğrunun yerine yanlışlar kondu,

Memleketin, Haline bak, ne oldu,

İçimiz dışımız yabancılarla doldu,

İş bitince, hiç görmedim nerdeler,

Bir suçlu arayıp, tarayıp, buldular,

Gariban, Emekliye, bunlar dediler,

Türkmenoğlu gördüklerin yazıyor,

İş bitince, hiç görmedim, nerdeler,

                                    21-12-2023