SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLI BEKLENTİLERİ KARŞILANMALI

Türk  Sağlık Sen Kırıkkale Şube Başkanı Murat Buluç yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının ekonomik şartlarının ve çalışma ortamlarının bir an önce düzeltilmesi gerektiğini dikkat çekti.

 

 Buluç açıklamasında şöyle konuştu :Kamu çalışanlarının ekonomik sıkıntılarının çözümü için %30 zammın üstüne mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerektiğini her platformda dile getirmeye ve bunun mücadelesini sürdürmeye devam ediyoruz.

Bu temel talebimizin yanı sıra sağlık çalışanlarına yönelik temel beklentimizinde tek kalem maaş olduğunu vurguluyoruz. Mevcut durum üzerinden çalışanların beklentileri ise Sağlık Bakanlığı ve üniv. hastanelerinde taban ve teşvik ödemelerindeki mağduriyetlerin giderilmesidir.

1.Basamakta görev yapan sağlık çalışanlarının ücretler noktasında uğradıkları haksızlıkların çözülmesi, aile hekimliği çalışanlarının düşük ücretlerine çözüm üretilmesidir. 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının teşvik ödemelerinin çok düşük kaldığı ortadadır.

Riskli birimlerin dörtte biri kadar teşvik ödemeye mahkûm edilmeleri kabul edilemezdir. Sözleşme yapılan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının brüt sözleşme ücretlerinin yeniden revize edilmesi şarttır.

Kanun gereği aile sağlığı çalışanları için en yüksek sözleşme brüt ücretinin şu an için 1,5 katı olup bu oranın yükseltilmesi aile hekimliği sisteminde görev yapan sağlık çalışanlarını rahatlatacaktır. Bu konuda kanuni düzenleme yapılmalıdır.

Teşvik ödenmeyen Sağlık Bakanlığı çalışanlarının durumlarına bir çözüm üretilmelidir. Tavana takılmaları nedeniyle gerek taban ücreti, gerekse teşvik ödemesi alamayan Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hiz. sınıfında görev yapan çalışanların mağduriyetleri bir başka boyuttadır.

Bakanlığın bu ucube durumu ivedi bir düzenlemeyle ortadan kaldırması gerekmektedir. Bakanlığın taban ve teşvik ödemeleri konusunda hareket alanı olduğu açıktır. Bu durum mutlaka çalışanların lehine kullanmalıdır. Katsayılar tekrardan düzenlenmeli, adaletsizlikler bitmelidir.

Taban ve teşvik ödemelerinin yanı sıra nöbet, giyim yardımı vb. ücretlerde günümüz ekonomik şartlarına göre uyarlanmalıdır. Taban ve teşvik ödemelerle ilgili hukuki süreci başlatmıştık, bu süreç devam ediyor. Bakanlığa başvurularımızı yaptık, görüşmelerimizi de sürdürüyoruz.

Düzenlemenin hayata geçtiği günden bugüne bazı düzeltmeler yapılsa da biz bunları yeterli görmüyoruz. Mücadelemiz sonuç alana kadar tüm platformlarda sürecektir. Sağlık çalışanları için kesintisiz olarak devam edecektir.

Yılmayacağız. Çalışanların kazanması, onların hak ettikleri ücretlere kavuşması için mücadelemizi ve 'Mutlu Çalışan Mutlu Türkiye' idealimizi hakim kılma çabamızı bir an bile geri durmadan sürdüreceğiz.