Engelli ve Eski Hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ile engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi amaçlara yönelik projelerin hazırlanması amacıyla, 2024 yılı 2’nci dönem Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik proje başvuruları hakkında, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme toplantısı, Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Metin Başkanlığında İŞKUR hizmet binasında gerçekleştirildi.

0C9869C2 55F6 47Db 8A40 779Dc4C6A2D8

İl Müdürü Metin yaptığı sunumda, 2024/2. Dönemi Engelli ve Eski Hükümlü Proje Başvurularını 07 Haziran 2024 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. İl Müdürlüğümüze elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir. Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak kontrollerde bilgi ve belge eksikliği olan projeler sistem üzerinden iade edilecektir. İade edilen projeler eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması şartıyla sistem üzerinden 28 Haziran 2024 tarihine kadar tekrar gönderilebilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün olmayacaktır. Eski Hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi’’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir. Bu projede amaç, kendi işini kurmak isteyen ve istihdamında güçlük çekilen engelli ve eski hükümlülere kendi işlerini kurmaları için destek sağlamaktadır. Hayvancılık ile ilgili (Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık) projeleri de kapsayan bu hibe desteğinin geri ödemesi bulunmamakta burada tek şart işletmenin faaliyetinin üç yıl devam etmesidir. Bu destek, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüler için büyük bir fırsattır. Bu destekten faydalanmak isteyenlerin Girişimcilik Belgesi, Hayvancılık Projelerinde Sürü Yönetimi Belgesi Arıcılık Projelerinde Arıcılık Belgesine sahip olması gerekmektedir. Sürü Yönetimi Belgesi İŞKUR’un düzenlediği kurslara katılarak Arıcılık Belgesi ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınabilmektedir. Girişimcilik Belgesi E-Devlet üzerinden KOSGEB’in sayfasına girerek elektronik ortamda en fazla üç günlük bir kurs ve basit bir sınava tabi tutularak alınabilmekte olduğunu belirtti.

6034F0E5 2901 4977 A6C6 419552C77831

        İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 20.000 TL, İşletme gideri desteği olarakta Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 80.000 TL. (tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 40.000 TL.) Demirbaş desteği olarak, Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 240.000 TL olmak üzere toplamda 300 bin tl destek verilecek olup, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 300.000 TL olmak üzere kadeve ve tüm gider kalemleri dahil en fazla 400 bin tl olarak hibe desteğinde bulunulacağı ayrıca; Eski Hükümlüler için, Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri aracılığıyla yapılan başvuru sonrasında bütçe imkânları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelere; kurulacak işyeri için gerekli olan ve sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dahil en fazla 240.000 Türk Lirasına kadar, diğer sektörlere ait projelere ise kurulacak işyeri için gerekli olan ve sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyet giderlerini kapsayan vergiler dahil en fazla 300.000 Türk Lirasına kadar “kuruluş (demirbaş) desteği” verilecektir.          İl Müdürü Metin, projenin amacı engelli ve eski hükümlülerin kendi iş yerlerini kurmasına ve istihdamlarına yardımcı olmak, engellilerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon kursları sayesinde meslek edinmiş olanlarının işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlanmasının kolaylaştırılması amaçlandığını belirtti.

Kaynak: Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü