F B I M G 1705701717829

13-14 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM)’nın girişimiyle emlak sektörünün tüm paydaşlarının bir araya geldiği "EMLAK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE YÖNELİK BİR YOL HARİTASI: ÜNİVERSİTELER, STK’LAR VE MERKEZİ İDARE – YEREL YÖNETİM" başlıklı bir çalıştay düzenlendi.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ender Güler ve Kırıkkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Gürsoy'un düzenleme kurulunu oluşturduğu çalıştaya Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi olmak üzere on bir köklü üniversiteden emlak yönetimi programını yürüten 30 akademisyen katılım göstermiştir.

F B I M G 1705701720333

Sektörün merkezi-yerel yönetimler paydaşı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurumu Başkanlığı, Sektörel Dair Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Ve Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Denetimi Genel Müdürlüğünden genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve uzmanlar olmak üzere üst düzey kamu yetkilileri katılmıştır.

Ayrıca sektörün sivil toplum paydaşlarını oluşturan Adana, Antalya, İstanbul, Samsun, Kocaeli, Bursa ve Sakarya emlakçılar odası başkanları da çalıştaya katıldılar.

Çalıştaya katılan üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve merkezi-yerel yönetim temsilcileri gerek nitelik gerekse nicelik anlamında sektörün %80’ini temsil etmektedir. Bu çerçevede sektörün tüm paydaşlarının sektörün sorunlarına çözümüne yönelik ortak bir akıl üretmesi anlamında önem arz etmektedir.

Bu çerçevede Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam “Bu çalıştay; sektör liderleri, akademisyenler ve bürokratları bir araya getirerek sektördeki güncel konuların detaylı bir şekilde tartışılmasına olanak tanımış ve sektörün mevcut durumu değerlendirilerek standartların yükseltilmesi adına önemli bir adım olmuştur” dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Gürsoy'un yanı sıra düzenleme komitesinde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Emlak Yönetimi hocaları Öğr. Gör. Rabia Vildan İŞCAN, Öğr. Gör. Hasan ÖNSOY ve Öğretim Görevlisi İlteriş Kaan BARUN'un değerli katkılarıyla düzenlenen bu çalıştay için bölüm hocaları sektörün ihtiyacı olan geleceğe dönük stratejik bir yol haritasının oluşturulması anlamında bir milat olacağı ön gördüklerini belirtiler.

Günün anısına plaket ve belge verildi.

Kaynak: Haber Merkezi