Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan 3600 Ek Gösterge için açıklamalarda bulundu. Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın 3600 Ek gösterge konusunu gündeme taşıdığını ifade eden Akdoğan; “Memur-Sen’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan görüşmeleri devam etmektedir. 7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerekliliği çok açıktır. 5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği '1. Dereceye 3600 Ek Gösterge' çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM'ye sunulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Be41Ed8D F9Ea 4Ebe 9C75 87C804502905

Akdoğan, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan; 4688 sayılı Kanun'un evrensel ilkelere uyumlu hale getirilmesi, Harcırah Kanunu ile Devlet Memurlarına Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin günün şartlarına göre düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Memur-Sen tarafından önerilen ve kabul gören Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması noktasında çalışanların tereddütleri bulunmaktadır. Sahada çalışanlarımızın endişelerinin artmaması için zaman kaybedilmeden ilgili çalışmaların başlaması gerekmektedir.

Kaynak: Sağlık-Sen