Türkiye'nin öğretmen yetiştirme alanında önemli bir kilometre taşı olan Öğretmen Okullarının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlanıyor. Öğretmenlik mesleğinin ve eğitim sisteminin temel taşlarından olan bu okullar, 16 Mart 1848'de "Darül Muallimin-i Rüşdi" adı altında açılmıştı., Türkiye'de öğretmen yetiştirme politikalarının kökenini oluşturan bu önemli tarih her yıl coşkuyla kutlanıyor.

Eğitimsenögretmenokulları

Ancak, geçmişten günümüze eğitimde yaşanan dönüşümler ve sorunlar da göz ardı edilmiyor. Özellikle son yıllarda öğretmenlik mesleğinin değerinin göz ardı edildiği, emeğin değersizleştirildiği ve eğitimdeki çeşitli sorunların arttığı belirtiliyor. Eğitim sisteminin siyasi ve ideolojik etkilere maruz kaldığı ve öğretmenlik mesleğinin güvencesiz hale getirildiği endişeleri dile getiriliyor.

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını koruması ve nitelikli eğitimin sağlanması için öğretmen okullarının ve eğitim felsefesinin öneminin vurgulanıyor. Ancak, güvencesiz istihdamın artması, kayırmacılığın ve siyasi kadrolaşmanın eğitimin kalitesini olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Eğitim Sen olarak, Öğretmen Okullarının kuruluşunun 176. yıl dönümünü kutlarken, öğretmenlik mesleğinin ve eğitim sisteminin temel değerlerini savunmaya devam edeceklerini vurguluyorlar.

Kaynak: Eğitim-SEN