Çin, etkileyici bir şekilde 78 denizaltı ile listenin zirvesine yerleşirken, bu alandaki stratejik gücünü önemli ölçüde artırdı.

Çin'in ardından gelen Rusya, 70 denizaltı ile ikinci sıraya yerleşirken, listenin üçüncü sırasında ise 68 denizaltı ile Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Denizaltı gücü açısından zirvedeki ülkeler arasındaki rekabetin yoğun olduğu görülüyor.

Türkiye ise 12 denizaltı ile bu prestijli listede 9. sırada kendine yer buldu. Türk denizaltı filosunun, bölgesel güvenliğe ve savunma stratejilerine sağladığı katkılar göz önüne alındığında, ülkenin denizaltı kabiliyetindeki bu yerleşim önem arz etmektedir.

Denizaltı filolarının güç dengeleri üzerindeki etkileri, stratejik planlamaların ve savunma harcamalarının mercek altına alınmasını gerektiriyor. Çin'in bu alandaki yükselişi, uluslararası deniz güvenliği konusundaki tartışmaları da beraberinde getirerek, bölgesel ve küresel stratejik dengeyi etkileyebilir.

Bu bağlamda, denizaltı filolarının sayısal ve teknolojik kapasiteleri üzerine odaklanan bu sıralama, ülkeler arasındaki rekabetin yanı sıra, uluslararası sularda güvenliği sağlama amacı güden küresel çabalara da ışık tutuyor. Söz konusu denizaltı güçleri, stratejik denge üzerinde etkili olmanın yanı sıra, barış ve güvenliğin sürdürülmesinde de kritik bir rol oynuyor.