Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde ‘’Çiftçi Eğitimi İhtiyaç Analizi’’ anket çalışması başlatılmıştır.

Bakanlığın çalışma alanındaki konularda etkinliğin, verimliliğin ve üretkenliğin artırılması adına çiftçiler ile yüz yüze anketler yapılarak, üreticilerin sorunlarına çözüm yolları belirlenecek ve toplanan veriler doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları belirlenecektir.

Bu kapsamda İl ve İlçe Müdürlükleri teknik personelleri, bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçiler ile bir araya gelerek anketleri cevaplandırmaktadır. 

Kaynak: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü