Bir zamanlar Kırıkkale (Tip -12 konutları)

1925 yılında Cumhuriyet şehri Kırıkkale'nin kentleşme süreci başladı. Makine Kimya Endüstrisi fabrikalarının hayata geçmesiyle beraber 1928 yılında Mühimmat fabrikası hayat buldu.

İlk zamanlar işçi olarak askerlerin çalıştığı fabrikalarda daha sonra personel alımına gidildi.

İşçi alımı ile beraber Kırıkkale'de konut ihtiyacı kendini gösterdi .Tren Garı mevkiinde kurulan ilk mahalleye İstasyon Mahallesi ismi verildi. Daha sonra gelişmeye paralel olarak bu Mahalle 4'e bölündü 

Bunlardan bir tanesi Fabrikalar Mahallesi oldu .Fabrikalar Mahallesi Makine Kimyada Çalışan İşçilerin sosyal konut ihtiyacını karşılamak üzere projelendirildi. Şu anki Makine Kimya Sosyal tesislerinin bulunduğu alana parklar ve evler yapıldı. Mühendis evleri iki katlı işçievleri ise yaklaşık 60'ar metrekare bitişik nizamda projelendirildi.

Tip 12 Mahallesinde komşuluk ilişkileri en üst seviyedeydi. Tüm çalışanların Makine Kimya Endüstrisinde olması sebebiyle bu mahallenin ortak paydası Makine Kimya Endüstri Kurumuydu . Mimari projesine Tip 12 adı verilmesinden dolayı da halk arasında bu semte Tip 12'ler adı kullanıldı. Tip 12'ler 2000'li yıllarda tamamen yıkılarak Kırıkkale'nin bir tarihi geçmişide yok oldu. 

Ne yazık ki Kırıkkale için tarihi değeri olan Tip 12'lerden bir tanesi bile günümüze taşınmadı .Hepsi yıkıldı.

Fotoğrafta gördüğünüz Tip12'lerin son konutlarından bir bölüm.

Kaynak: Haber merkezi