Balkan Türk Medya Forumu ortak bildirisi yayınlandı; Balkan Türk Medya Platformu kuruldu

WhatsApp-Image-2023-12-09-at-16.03.29-1024x462.jpeg

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) işbirliğinde İzmir'de düzenlenen Türk Balkan Medya Forumu ortak bildirisi yayınlandı.  WhatsApp-Image-2023-12-09-at-11.53.16-660x495.jpegWhatsApp-Image-2023-12-09-at-13.37.24-1024x461.jpeg

Balkan Türk Medya Platformu’nun kurulmasına karar verilen bildiride; ortak yürütülecek çalışmalarla ilgili yol haritası açıklandı.

Balkan Türk Medya Forumu ortak bildirisi yayınlandı; Balkan Türk Medya Platformu Kuruldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen TİMBİR ve BASAM işbirliğinde düzenlenen ve İzmir İktisat Kongresi Salonu’nda gerçekleştirilen Türk Balkan Medya Forumu sonrası ortak bildiri yayınlandı.

BASAM Başkanı Rifat Sait’in başkan olduğu Balkan Türk Medya Platformu’ndan yapılan ortak bildiri şöyle;

TÜRK MEDYASI BALKAN BULUŞMALARI BALKAN MEDYA FORUMU ORTAK BİLDİRİSİ

“MEDYA BİRLEŞİRSE HALKLAR DA BİRLEŞİR”

*09 Aralık 2023 tarihinde İzmir’de toplanan TÜRK MEDYASI BALKAN BULUŞMALARI – BALKAN MEDYA FORUMU katılımcıları olarak bizler;

*Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Romanya, Sırbistan ve Türkiye’nin yanı sıra gözlemci olarak katılan Almanya ve Azerbaycan ile mensubu bulunduğumuz yerel, bölgesel ve ulusal radyo ve televizyon kanallarını, internet sitelerini ve Türk İnternet Medya Birliğini, haber ajanslarını ve diğer medya kuruluşlarını temsil ederek, aşağıdaki ORTAK BİLDİRİYİ kamuoylarımıza duyuruyoruz.

*Tüm medya kuruluşları olarak, Türklerin yaşadığı ve Türk dili ile ortak kültürel mirasın sürdüğü ülke ve bölgelerde tarihsel bir sorumluluk taşıdığımızın bilincindeyiz.

*Türklük bilinci ve ortak kültürel zenginliklerin tanıtılmasında, korunmasında ve geliştirilmesinde medyanın son derecede etkin olduğu göz önüne alınarak belirlenen amaçlar doğrultusunda yakın işbirliği ve dayanışma içinde olmayı benimsiyoruz.

*Balkan Türk Medya Platformunun oluşturulmasına,

*Bu platforma bağlı iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek üzere bir internet sitesinin kurulmasına, bu sitenin kuruluş çalışmalarının Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği tarafından yürütülmesine

*Bir sonraki toplantının daveti doğrultusunda belirlenecek ülkede yapılmasına karar verilmiştir.

*Sonuç bildirgesinin T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, RTÜK ve kardeş ülkelerde de benzeri kuruluşlara oluşacak birlik aracılığıyla iletilmesine,

*Kuruluşlarımız aralarında bir ORTAK AĞ ve ortak bir VERİ BANKASI oluşturulmasına,

*Kardeş ülkelerden çalışma grupları oluşturarak ana koordinatör ve ülke temsilcilerinin tespit edilmesine,

*Türk dünyasında ve Balkanlarda kullanılan Türkçenin daha anlaşılır olmasını sağlayabilmek için kelime tanıtımına ilişkin yayınlar yapılmasına,

*Ülke ve toplulukların Özel günlerinin tanıtımı ve paylaşımı için milli bayramlarda daha çok ortak yayın yapılmasına,

*Bölgelerde meydana gelen gelişmeler ile ilgili telefon ve diğer bağlantılarla sıcak eşleşmelerin anında kamuoyuna aktarılmasına,

*Kardeş medya kuruluşu uygulamasına geçilmesine,

*Kuruluşlarımızın arasında yakın işbirliklerini ve ortaklıkları öngören projeleri geliştirme konusunda daha aktif olmasına,

*Kuruluşlarımız birbirlerine yayınlanmak üzere çeşitli yapımların gönderilerek, bu yayın örneklerini alan kuruluşların kendi izleyicilerine gerekli sunumların yapılmasına,

*Kuruluşlarımız ortak bir yayın saatinde ortak yayın yapma olanaklarını araştırılmasına,

*Bundan sonra yapılacak Balkan Türk Medya Platformu Forumu’nun belirlenecek bir tarihte, TİMBİR ve Başkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği sorumluluğunda, düzenlenmesine yönelik kararlar alınmıştır.

Kamuoylarımıza saygıyla duyururuz”

Balkan Türk Medya Platformu şu isimlerden oluştu:

RİFAT SAİT TÜRKİYE

SÜLEYMAN BASA TÜRKİYE

NEZIR PIVIC BOSNA HERSEK

SAMIR SIBONJIC BOSNA HERSEK

SENAD OMERASEVIC BOSNA HERSEK

MAYIR MULA KOSOVA

RAGIP CESKO KOSOVA

DAUT AZEMI KOSOVA

DIAMANT BYTYQI KOSOVA

RAIF KIRKUL KOSOVA

ELA KASAP KOSOVA

MAGDELENA ALLA ARNAVUTLUK

ANISA BAHITI ARNAVUTLUK

ADNAN PREKIC KARADAĞ

HAMDI YILMAZ ROMANYA

MIRZA HAJDINOVIC SIRBISTAN

GÖZLEMCİLER

AGIL FARAJOV AZERBAYCAN

MECHMET CHASAN ALMANYA

Kaynak: Haber Merkezi