T.C.
KIRIKKALE 
İCRA DAİRESİ
2023/391 TLMT.
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/391 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, IŞIKLAR Mahalle/Köy, 482 Ada, 2 Parsel, Satışa konu taşınmaz Kırıkkale ...

Adresi : Kırıkkale İli Balışeh İlçesi, Oba Mahallesi Özbek Küme Evleri 3 Sokak No:2Balışeyh / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 6.000 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Akaryakıt ve Lpg Dolum Depolama Tesis Alanı imarlıdır. E=0.60, Yençok=Serbest
Kıymeti : 8.552.620,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:16

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, IŞIKLAR Mahalle/Köy, 482 Ada, 3 Parsel, Satışa konu taşınmaz Kırıkkale ...
Adresi : Kırıkkale İli Balışeh İlçesi, Oba Mahallesi Özbek Küme Evleri 3 Sokak No:2 Balışeyh / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 6.000,00 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzıAkaryakıt ve Lpg Dolum Depolama Tesis Alanı imarlıdır. E=0.60, Yençok=Serbest
Kıymeti : 8.277.847,50 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:16

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr