Akmasın gözünden yaşlar

Bak gün olur devran döner

Yerinden oynar o taşlar

Bak gün olur devran döner

Bir, bir düşer köşe taşı

Yarılır her çiban başı

Sakın hor görme gardaşı

Bak gün olur devran döner

Öz üveyi ayırmayın

Birbiriniz, kayırmayın

Hakla karın doyurmayın

Bak gün olur devran döner

Ekenler birgün biçiyor

Günler su gibi geçiyor

Nice dostların göçüyo

r Bak gün olur devran döner

Haramdan kaç geri, geri

O bitirir namus, arı

Helâl kazanç sudan duru

Bak gün olur devran döner

Benden demesi sende duy

İsrer sen uyma, isrer uy

Ok çıkacak gerildi yay

Bak gün olur devran döner

Ödüoğlu bilen bilir

Âleme gelende ölür

Elbet hâk yerini bulur

Bak gün olur devran döner